Oferta

Strony internetowe WCAG 2.1

Home > Oferta > Strony internetowe > Strony internetowe WCAG 2.1

WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) to zbiór wytycznych dotyczący dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami np. wzroku czy słuchu. Nowe wytyczne ukazały się w 2018 roku. We wcześniejszych latach obowiązywał standard WCAG 2.0. Zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku wszystkie strony internetowe podmiotów publicznych jak i prywatnych, które korzystają ze funduszy unijnych muszą być dostępne cyfrowo. Strony internetowe WCAG w specyfikacji 2.1 koniecznie muszą spełniać cztery podstawowe kryteria, którymi są: postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość i solidność. Za brak stosowania się do przepisów ustawodawca przewidział kary finansowe.

Wdrażaniem stron internetowych zgodnych z wytycznymi WCAG zajmujemy się od 2016 roku. Nasi specjaliści dostosowują istniejące już strony www do wymagań dostępności stron internetowych jak i nowo projektowanymi. Do każdej strony www podchodzimy indywidualnie. Tworzymy rozwiązania dopasowane od podstaw do oczekiwań instytucji publicznej. Wdrożymy wymogi na poziomie A, AA oraz AAA w zależności od wymagań Klienta.

Dla kogo?

 • urzędy miast, gmin i powiatów
 • urzędy wojewódzkie i marszałkowskie
 • żłobki i przedszkola publiczne
 • szkoły publiczne
 • uczelnie wyższe
 • agencje rządowe
 • domy kultury
 • ośrodki pomocy społecznej
 • sądy i prokuratury na wszystkich szczeblach
 • jednostki policji, straży miejskiej, straży granicznej
 • publiczne muzea i galerie sztuki
 • zakłady karne

Co oferujemy?

DOSTĘPNE STRONY INTERNETOWE WCAG

DODANIE DO ISTNIEJĄCEJ STRONY WCAG

AKTUALIZACJA ZE STRONY WCAG 2.0 NA 2.1

Pełna zgodność z wytycznymi WCAG 2.1

01. Postrzegalność

02. Funkcjonalność

03. Zrozumiałość

04. Solidność